Захист держслужбовців

Державний службовець займає посаду в органі державної влади чи іншому державному відомстві та отримує заробітну плату за рахунок коштів держбюджету, виконуючи певні повноваження. Існує закон «Про державну службу», в якому прописані особливості роботи держслужбовців, їхні права та обов’язки. На такій відповідальній посаді завжди виникають суперечки, спори, тому необхідним є захист держслужбовців.

Наша юридична компанія «Конкіста» підтверджує свою готовність і здатність надати клієнтам необхідну юридичну допомогу завдяки фахівцям, що володіють відповідним досвідом і необхідною кваліфікацією при наданні юридичних послуг з питань, що стосуються держслужбовця.

Чому сьогодні так гостро постає питання юридичного захисту державних службовців

Сьогодні державою забезпечуються соціальні гарантії державних службовців, членів їх сімей, виражені в оплаті їх праці, наданні оплачуваної щорічної трудової відпустки з виплатою допомоги для оздоровлення, пенсійне та соціальне забезпечення. Не зважаючи на досить високий статус працівників державних органів, нерідко відбувається порушення їх прав і законних інтересів. Ці порушення проявляються як з боку самих організацій, де вони проходять службу, так і з боку цивільних осіб. Не зважаючи на наявність у законах і підзаконних актах механізмів, що захищають права державних службовців, не завжди вдається обійтись без сторонньої допомоги. В такому випадку для позитивного вирішення питання необхідно звернутися до досвідченого адвоката – фахівця у сфері захисту прав державних службовців. 

Ми надаємо юридичні послуги, пов’язані з супроводом і обслуговуванням угод, операцій і спорів, пов’язаних з діяльністю державних службовців. Як показала практика, досить часто виникають трудові спори, пов’язані з питаннями проходження, звільнення, поновлення на посадах державної служби. Саме для їх вирішення адвокати володіють потрібними знаннями, а головне практикою. 

Юридичні послуги в рамках захисту державних службовців

Захист прав державних службовців включає в себе безліч нормативних, організаційних, процесних складових, що забезпечують ефективну службову діяльність, яка спрямована в кінцевому результаті на захист прав, свобод і законних інтересів. Критерії визначення переліку посад працівників державних органів затверджуються Кабінетом Міністрів України, який реалізує державну політику у сфері державної служби.

Наші юристи та адвокати пропонують такі послуги:

  • відновлення порушеного права щодо захисту прав співробітників державних служб;
  • захист на судових засіданнях права працівників державних служб;
  • оскарження нормативних правових актів;
  • відновлення на службі;
  • вирішення трудових спорів;
  • відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, майну працівників державних служб під час проходження служби;
  • зняття дисциплінарного стягнення;
  • відшкодування морального та матеріального збитку;
  • допомога у вирішенні пенсійних спорів;
  • відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Якщо ви бажаєте виграти справу, пов’язану з вирішенням питань захисту держслужбовців, рекомендуємо звертатись до компетентних спеціалістів. Відмінними якостями юристів і адвокатів, що працюють в нашій компанії є робота на результат, знання судової практики, професіоналізм  та професійна спеціалізація адвокатів. Ми готові надати професійну допомогу у вирішенні широкого спектру завдань, пропонуємо інформаційну правову підтримку, яка допоможе знайти вирішення актуальних питань.

Поставити питання