Проблематика державної служби

Усі ті, хто хоч раз зіштовхувався з питаннями, що стосуються відстоювання своїх прав у юрисдикційних правовідносинах з керівниками державних органів може підтвердити той факт, що в більшості випадків керівник відноситься до скарг на незаконні дії з боку підлеглих виключно використовуючи принцип субординації. Це являється тяжким спадком тих громадян які довгий час обіймають керівні посади в органах державної служби й відповідно пройшли через певний процес професійної деформації чим обумовлюється їх зверхнє ставлення до підлеглих. Тому державному службовцю нижчого рангу приходиться долати занадто велику кількість перепон на шляху відстоювання своїх прав пов’язаних із проходженням державної служби.

Незалежна правова оцінка незаконних дій керівників органів державної влади по відношенню до своїх підлеглих.

Найбільш розповсюдженими є такі порушення: 1) незаконне звільнення з посади; 2) позбавлення можливості зайняти більш високу посаду; 3) не присвоєння чергового звання (спеціального звання) чи рангу державного службовця; 4) позбавлення можливості своєчасного виходу на пенсію; 5) не доплата передбачених законодавством надбавок до заробітної плати чи грошового забезпечення; 6) не надання можливості виходу у відпустку; 7) безпідставне застосування дисциплінарних стягнень. Та багато інших.

Якщо Вам чи Вашим близьким доводилось зіткнутись з такими випадками, то надійним захисником може виступити лише адвокат, який завдяки своїм професійним навичкам та незалежному статусу, здатен розмовляти на рівних з керівниками державних органів та добиватись відновлення порушеного права державного службовця, якому було незаконно відмовлено у реалізації прав свобод чи законних інтересів.

Адвокати нашої компанії мають досвід роботи у цій категорії справ, володіють нормативно-правовою базою у сфері регулювання порядку проходження державної служби та добре обізнані зі специфікою судового розгляду цих справ, що дозволяє ефективно захистити громадян, що проходять чи проходили державну службу від незаконних дій з боку керівництва державних органів.